Jakt 2002 Dag 5

Yngve drar fram dagens kalv Yngve mfl Pär Arne mfl Udo mfl
Lotar mfl Per Elöv mfl Per Elov mfl Ragnar
Lampe mfl Lampe mfl Ragnar Per elov
Ragnar Mfl Per Elov mfl